• شرکت تولیدی آرد نیک (زمانی)
    شرکت تولیدی آرد نیک (زمانی)
  • تولید آرد گندم و جو
    تولید آرد گندم و جو

محصولات

آرد بربری غنی شده با آهن و اسید فولیک مناسب پخت نان بربری
آرد بربری
آرد تافتون و لواش غنی شده با آهن و اسید فولیک مناسب پخت نان تافتون و لواش
آرد تافتون و لواش
آرد ستاره مناسب پخت نان های فانتزی، باگت، تست و همبرگر
آرد ستاره
آرد نول مناسب پخت کیک، کلوچه ، شیرینی و بیسکوئیت
آرد نول
آرد جو مناسب پخت نان جو
آرد جو